Een ernstig herseninfarct na carotismassage

Klinische praktijk
Caspar E.P. van Munster
Wouter J.C. van Ballegoij
Jutta M. Schroeder-Tanka
Renske M. van den Berg-Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D826
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Carotismassage wordt regelmatig gebruikt voor diagnostiek en behandeling van een supraventriculaire tachycardie en hypersensitiviteit van de sinus caroticus. Er kunnen complicaties optreden, meestal neurologische, maar dat gebeurt zelden. Een carotisstenose is een risicofactor voor complicaties. Als bij auscultatie een souffle over de carotiden hoorbaar is, wijst dit op stenose en kan beter geen carotismassage worden toegepast. De sensitiviteit van auscultatie is echter onvoldoende.

Casus

Een 71-jarige man met hypertensie en hypercholesterolemie kwam naar de Eerste Harthulp met hartkloppingen. Bij onderzoek werd een supraventriculaire tachycardie gevonden waarvoor carotismassage werd uitgevoerd. Patiënt ontwikkelde hierna een ernstige taalstoornis en rechtszijdige verlamming op basis van een groot herseninfarct. Enkele dagen later is hij hieraan overleden.

Conclusie

De kans op complicaties van carotismassage is klein. Een dergelijke complicatie kan echter wel grote gevolgen hebben. Bij patiënten met supraventriculaire tachycardie kan voor alternatieve methoden gekozen worden die veiliger zijn. Voor diagnostiek naar hypersensitiviteit van de sinus caroticus kan bij oudere patiënten met vasculaire risicofactoren overwogen worden vooraf meer diagnostisch onderzoek te doen naar een carotisstenose.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Neurologie, Amsterdam.

Drs. C.E.P. van Munster, neuroloog.

OLVG, Amsterdam.

Afd. Neurologie: drs. W.J.C. van Ballegoij, arts-assistent in opleiding tot neuroloog; sr. R.M. van den Berg-Vos, neuroloog.

Afd. Cardiologie: dr. J.M. Schroeder-Tanka, cardioloog.

Contact drs. C.E.P. van Munster (c.vanmunster@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Caspar E.P. van Munster ICMJE-formulier
Wouter J.C. van Ballegoij ICMJE-formulier
Jutta M. Schroeder-Tanka ICMJE-formulier
Renske M. van den Berg-Vos ICMJE-formulier
Carotismassage is geen onschuldige interventie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties