Carotismassage is geen onschuldige interventie

Opinie
Renée B.A. van den Brink
Freek J. de Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1312
Abstract

Op de Spoedeisende Hulp en de Eerste Harthulp wordt nog steeds vaak massage van de sinus caroticus toegepast voor diagnostiek en therapie van supraventriculaire tachycardieën. De richtlijnen van de European Society of Cardiology raden carotismassage hiervoor ook aan. Deze richtlijnen gaan echter niet of nauwelijks in op de mogelijke complicaties van carotismassage en geven niet aan welke vagusverhogende methode de voorkeur heeft.1

Elders in dit tijdschrift beschrijven Van Munster et al. een patiënt die een herseninfarct kreeg toen hij voor de diagnostiek van een supraventriculaire tachycardie carotismassage kreeg.2 Hoewel wij vraagtekens zetten bij de indicatie voor carotismassage bij deze specifieke patiënt, bij wie het ecg bij binnenkomst een boezemflutter toonde, blijft de boodschap van dit artikel overeind: carotismassage is geen onschuldige interventie.

Criteria voor toepassen

Carotismassage verhoogt de vagusactiviteit, wat de atrioventriculaire geleiding en de ventrikelrespons vertraagt. Het onderliggende ritme in de boezems wordt hierdoor beter zichtbaar op…

Auteursinformatie

AMC, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Dr. R.B.A. van den Brink en dr. F.J. de Lange, cardiologen.

Contact dr. R.B.A. van den Brink (r.b.vandenbrink@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Renée B.A. van den Brink ICMJE-formulier
Freek J. de Lange ICMJE-formulier
Een ernstig herseninfarct na carotismassage
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties