Een epidemiologisch onderzoek naar risico-indicatoren voor hart-en vaatziekten (EPOZ). II. Vóórkomen, opsporing en behandeling van hypertensie in een open bevolking

Onderzoek
Hofman, A. en Valkenburg, H.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1980;124:189-95