Een epidemiologisch onderzoek naar risico-indicatoren voor hart- en vaatziekten (EPOZ). I. Bloeddruk, serumcholesterolgehalte, Quetelet-index en rookgewoonten in een open bevolking van vijf jaar en ouder
Open

Onderzoek
14-01-1980
Valkenburg, H.A., Hofman, A., Klein, F. en Groustra, F.N.