Een eindspel tegen tabak?

Opinie
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5850
Abstract

Sigaretten zijn het dodelijkste consumentenproduct ooit. Van alle levenslange rokers overlijdt de helft aan de gevolgen van hun tabaksgebruik, gemiddeld zo’n 10 tot 15 jaar vóór de leeftijd waarop ze anders zouden zijn gestorven. In de loop van de 20e eeuw zijn wereldwijd 100 miljoen mensen aan het roken van tabak overleden – meer dan aan de gevolgen van 2 wereldoorlogen – en als de huidige trends zich voortzetten zal roken in de 21e eeuw nog eens zo’n 1 miljard dodelijke slachtoffers eisen.1

Het heeft lang geduurd voordat tegenmaatregelen tegen deze epidemie op gang kwamen, maar inmiddels wordt wereldwijd en onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie gewerkt aan het terugdringen van tabaksgebruik. In het welvarende deel van de wereld, waar sigaretten roken voor het eerst op grote schaal voorkwam, is onder invloed van voorlichting, accijnzen, verboden op roken in openbare ruimten en vele andere tegenmaatregelen het percentage rokers behoorlijk gedaald…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact Prof.dr J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige (j.mackenbach@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 november 2012

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Om zijn betoog te ondersteunen bedient de auteur zich van een vergelijking die niet deugt. Gesteld wordt dat in de vorige eeuw 100 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van roken en dat dit meer is dan het aantal mensen dat is overleden als gevolg van de twee wereldoorlogen. Deze cijfers zin ongetwijfeld juist, maar zij worden hier in een verkeerde context geplaatst. Mensen die aan de gevolgen van roken komen te overlijden zijn doorgaans van middelbare of oudere leeftijd. Oorlogsslachtoffers zijn voor het merendeel jonge gezonde mannen. Het totale verlies van mensjaren door oorlogshandelingen is daarmee vele malen groter van dit verlies door roken. Door de gepresenteerde tekst wordt gesuggereerd dat roken net zo slecht is voor de mensen als oorlogvoeren. Dit is niet juist.

Kees Graamans, em hoogleraar KNO

Johan
Mackenbach

Ik dank collega Graamans voor zijn reactie, en geef hem graag gelijk dat tabaksdoden gemiddeld ouder zijn dan oorlogsdoden. De bedoeling van de vergelijking was slechts om de gemiddelde lezer, die moeite zal hebben zich de enorme omvang van de gezondheidsschade door tabak voor te stellen, een eenvoudig referentiepunt te geven.  

 

Johan Makenbach

Beste Hr Mackenbach,

In uw Artikel geeft u aan dat Stivoro word ontmanteld en dat ondersteuning bij stoppen met roken is wegbezuinigd.

Stivoro gaat echter in 2013 ook gewoon door met hun activiteiten alleen de publieke voorlichting is over naar het trimbos instituut ( inclusief het geld daarvoor - bezuinigingsronde)

En nog beter nieuws !, het stoppen met roken (pleisters en cursus etc.) zitten weer in het pakket, ze wonnen het van de rollator.

Deze informatie kwam via de persvoorlichting van Stivoro.

Verder deel ik uw zorgen / verbazing over de vreemde koers die onze laatste minister nam.

Robert de vos

Johan
Mackenbach

Ik dank collega De Vos voor zijn aanvullingen. In mijn  commentaar was geen ruimte om de ingewikkelde geschiedenis van de oorspronkelijk voorgenomen opheffing van Stivoro, die later is omgezet in een afspitsing van taken, uit de doeken te doen. Het is op dit moment nog onduidelijk of het restant van Stivoro in staat zal zijn om een rol als publieke waakhond en aanjager van het debat over tabaksontmoedigingsbeleid te blijven spelen. Tegenover alle negatieve ontwikkelingen van de laatste jaren staan inderdaad sinds kort ook weer positieve ontwikkelingen. Zowel de terugkeer van ondersteuning van stoppen met roken in het basispakket, als de verhoging van de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak naar 18 jaar zijn belangrijke stappen vooruit. Hopelijk zal het nieuwe kabinet deze lijn doorzetten en de schade van de laatste jaren weer ongedaan maken.       

Johan Mackenbach

Mark
Frederikse

Geachte professor Mackenbach, dank u voor dit goede artikel. Los van mathematische vergelijkingen tussen oorlogsdoden en tabaksdoden, is de boodschap van uw artikel zeer duidelijk en actueel. Het Nederlandse tabaksbeleid is veel te slap. Het wordt de hoogste tijd dat beleidsmakers inzien dat roken geen hobby, recreatie of ´vrije keuze´ betreft, maar een zeer asociale smerige verslaving, die bovendien een gigantisch gezondheidsprobleem veroorzaakt. In het kader van de strijd wil ik lezers graag aansporen een kijkje te nemen op www.cleanairnederland.nl

Mark Frederikse, seh-arts, MC Zuiderzee