Een dyspnoïsche man na val van een dak

Wat is de diagnose?
Jeroen G. Veldhuis
Leonie J. Geut
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D535
Abstract
Download PDF

Casus

Een 63-jarige man kwam op de Spoedeisende Hulp nadat hij van een dak van 3 m hoog was gevallen en met de rechterzijde van zijn thorax op een balk terecht was gekomen. Behalve pijn bij ademen had hij geen klachten. Wij constateerden een ademfrequentie van 34/min, zuurstofsaturatie van 96% bij kamerlucht, symmetrische thoraxexcursies, verminderd ademgeruis rechts ventraal op de thorax en drukpijn rechts thoracaal. Op de anterieur-posterieure röntgenfoto van de thorax, die werd gemaakt terwijl patiënt lag, zagen we 3 ribfracturen maar geen pneumothorax. Echografie van de thorax, met een convexe ‘probe’, gaf echter wel sterke aanwijzingen voor een pneumothorax. We zagen rechts ventraal op de thorax het zogenaamde streepjescodeteken (‘barcode sign’) (figuur b), een teken dat de pleura visceralis en pleura parietalis niet tegen elkaar liggen en niet over elkaar glijden (‘lung sliding’). Links ventraal op de thorax was het beeld van zee en strand (‘seashore sign’) zichtbaar (figuur d); dit paste bij een ongestoorde reflectie van een luchthoudende long. Met CT bevestigden we vervolgens de diagnose ‘rechtszijdige ventrale pneumothorax’. Deze bevindingen bij echografie zijn ook beschreven in de literatuur over de diagnostiek van pneumothorax bij liggende patiënten. De sensitiviteit van echografie is 77-90% en de specificiteit is 99%. Een thoraxfoto bij een liggende patiënt heeft een slechtere sensitiviteit (39-50%), maar wel dezelfde specificiteit (99%). Een kort filmpje toont de bevindingen bij echografie van een niet-afwijkende thorax en een pneumothorax (https://youtu.be/ws7DI4ZGQCo).

Diagnose

Pneumothorax.

Auteursinformatie

Isala, afd. Spoedeisende Hulp, Zwolle.

J.G. Veldhuis, MSc, SEH-arts KNMG; L.J. Geut, MSc, aios spoedeisende geneeskunde.

Contact J.G. Veldhuis, MSc (j.g.veldhuis@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. R. Vossenkaul, radioloog, Isala, beoordeelde de radiologische beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen G. Veldhuis ICMJE-formulier
Leonie J. Geut ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties