Een vrouw met acute dyspneu

Röntgenfoto van een ribbenkast.
Liz A.M. Leenders
Sergino L. Röntgen
Jean P.F.H.A. Simons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6888
Abstract

Casus

Een 54-jarige vrouw kwam op de SEH vanwege plotselinge dyspneu en pijn aan rechterzijde van de thorax. In de voorgeschiedenis had zij onder andere een pneumothorax aan rechterzijde waarvoor zij was behandeld met pleurodese, een voor maligniteit verdachte afwijking in de rechter bovenkwab waarvoor zij was bestraald en COPD in stadium GOLD 4 met emfyseem. Wij zagen een dyspnoïsche vrouw met een ademfrequentie van 24 per minuut en een zuurstofsaturatie van 99%. Zij had geen abdominale klachten. Bij longauscultatie was er verminderd ademgeruis aan de rechterzijde. Bij onderzoek van het abdomen was sprake van hypersonore percussie; bij palpatie was…

Auteursinformatie

Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. L.A.M. Leenders, arts-assistent SEH; drs. S.L. Röntgen, SEH-arts. Afd. Longgeneeskunde: dr. J.P.F.H.A. Simons, longarts.

Contact S.L. Röntgen (s.rontgen@etz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liz A.M. Leenders ICMJE-formulier
Sergino L. Röntgen ICMJE-formulier
Jean P.F.H.A. Simons ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties