Een drug-holiday bij de behandeling van de ziekte van Parkinson

Opinie
J. van Manen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:899-3

Zie ook de artikelen op bl. 897 en 914.

Drug-holiday betekent een pauze in de toediening van medicijnen en wel speciaal van de dopaminergische middelen bij een patiënt met de ziekte van Parkinson.

De behandeling van de ziekte van Parkinson met levodopa heeft tot een belangrijke verbetering van het beloop van deze ziekte geleid. Vooral de rigiditeit en de akinesie worden veel beter bestreden dan voor 1970 met de anticholinergische middelen mogelijk was. De levensverwachting van de patiënt is door de therapie met levodopa met 5 tot 6 jaar toegenomen, zoals bleek uit een vergelijkend onderzoek door Maier Hoehn.1 De kwaliteit van het leven is vooral in de eerste jaren van deze behandeling verbeterd en tevens is er een minder snelle progressie van de ziekte. De behandeling heeft echter ook nadelen op de lange termijn. Yahr noemde de volgende 6 therapeutische problemen die na 3 jaar kunnen gaan…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, polikliniek Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.J.van Manen, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties