Een combinatie van seropositiviteit voor cytomegalovirus en verhoogde serumconcentratie C-reactief proteïne heeft sterke voorspellende waarde voor mortaliteit bij patiënten met coronairlijden

Onderzoek
S.D.P.W.M. Peeters
A.P.J. de Vries
S.J.L. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:585-6

In de algemene populatie verklaren bekende risicofactoren voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, zoals roken, diabetes, hyperlipidemie en hypertensie, slechts een gedeelte van het risico. Nieuw onderzoek richt zich daarom in toenemende mate op andere pathofysiologische mechanismen, zoals infectie en inflammatie.

Muhlestein et al. onderzochten in een prospectieve studie met een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties