Atherosclerose en ontsteking: de betekenis van C-reactieve proteïne

Klinische praktijk
H.C. Ablij
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:15-5
Abstract

Samenvatting

- C-reactieve proteïne (CRP) is een acutefase-eiwit waarvan de serumconcentratie na een stimulus tot een 1000-voud kan stijgen. Het eiwit heeft een functie in de aspecifieke afweer tegen bacteriën en schimmels en bij het opruimen van apoptotisch celmateriaal.

- Ontsteking speelt een belangrijke rol in de etiologie en pathogenese van atherosclerose en plaquevorming.

- Meer dan de helft van de acute coronaire syndromen is het gevolg van ruptuur van instabiele plaques, gevolgd door trombusvorming. Deze instabiele plaques worden gekarakteriseerd door onder andere een toegenomen aantal ontstekingscellen (macrofagen en T-lymfocyten).

- De serumconcentratie van CRP is mogelijk een afspiegeling van de hoeveelheid ontstekingsinfiltraat in de plaques en zou dus indirect een maat kunnen zijn voor de instabiliteit van plaques. CRP zou derhalve een voorspellende waarde kunnen hebben voor het optreden van een plaqueruptuur. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat CRP ook zelf actief is in het ontstekingsproces.

- Prospectieve studies hebben aangetoond dat er een mogelijke rol is weggelegd voor het meten van zogenaamd ‘high sensitivity’-CRP (hsCRP) bij het bepalen van het risico op acute coronaire syndromen.

- De ontstekingsremmende eigenschappen van statinen en acetylsalicylzuur (in het bijzonder verlaging van de hsCRP-concentratie) leveren mogelijk een bijdrage voor het verlagen van het risico op plaqueruptuur.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Ir.H.C.Ablij, assistent-geneeskundige; prof.dr.A.E.Meinders, internist.

Contact ir.H.C.Ablij

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties