Een caverneus hemangioom van het colon als oorzaak van rectaal bloedverlies op de kinderleeftijd
Open

Casuïstiek
28-04-2004
A.L. Niestijl, G.E. Legger, W.A. Kamps, Y. Bult, Z.J. de Langen en E.H.H.M. Rings

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Groningen.
Beatrix Kinderkliniek, afd. Kindergeneeskunde: mw.A.L.Niestijl, assistent-geneeskundige (thans: Isala Klinieken, locatie Sophia, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 10.400, 8000 GK Zwolle); mw.G.E.Legger, co-assistent; hr.prof.dr.W.A.Kamps, kinderarts-oncoloog; hr.dr. E.H.H.M.Rings, kinderarts-gastro-enteroloog.
Afd. Chirurgie: hr.dr.Z.J.de Langen, kinderchirurg.
Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Assen.
Mw.Y.Bult, kinderarts.
Correspondentieadres: mw.A.L.Niestijl (a.l.niestijl@isala.nl).