Acute lage tractus-digestivusbloeding: de zoektocht naar de bron

Klinische praktijk
E.C.J. Consten
P. Fockens
J.W.A.J. Reeders
J.J.B. van Lanschot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2497-501
Abstract

Dames en Heren,

Een acute gastro-intestinale bloeding, zich uitend als haematemesis, maelena of verlies van vers bloed per anum, is een alarmerend verschijnsel. Men onderscheidt hoge en lage bloedingen. Bij hoge tractus-digestivusbloedingen bevindt de bron zich proximaal van de M. suspensorius duodeni (ligament van Treitz), dat wil zeggen, proximaal van de duodenojejunale overgang, en is de oorzaak met een oesofagogastroduodenoscopie meestal eenvoudig te lokaliseren. Bij lage bloedingen, distaal van de flexura duodenojejunalis, wordt endoscopisch zelden of nooit bloed in het duodenum waargenomen. De bron van een dergelijke lage bloeding kan lastig te lokaliseren zijn.

Voor effectieve endoscopische of operatieve therapie is identificatie van de bloedingsplaats van cruciaal belang. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 4 patiënten willen wij de diagnostische en therapeutische strategie bij acute lage tractus-digestivusbloedingen met u bespreken.

Patiënt A, een 65-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, werd opgenomen in verband met klachten van massaal bloedverlies per…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Heelkunde: mw.dr.E.C.J.Consten, assistent-geneeskundige; dr. J.J.B.van Lanschot, chirurg.

Afd. Gastro-enterologie: dr.P.Fockens, gastro-enteroloog.

Afd. Radiologie: dr.J.W.A.J.Reeders, radioloog.

Contact mw.dr.E.C.J.Consten

Ook interessant

Reacties