Occult gastro-intestinaal bloedverlies door een laesie van Dieulafoy in het terminale ileum

Klinische praktijk
J.A. Wegdam
H.S. Hofker
G. Dijkstra
M.F.J. Stolk
M.A.J.M. Jacobs
A.J.H. Suurmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1776-9
Abstract

Samenvatting

Een 50-jarige man met primair scleroserende cholangitis stond op de wachtlijst voor levertransplantatie. Hij kreeg een ferriprieve anemie op basis van occult gastro-intestinaal bloedverlies met toenemende transfusiebehoefte. Na herhaalde oesofagogastroduodenoscopieën en colonoscopieën toonde videocapsule-endoscopie een poliepeuze afwijking in het terminale ileum aan. Ondanks 2 maal aborale en abanale dubbeleballon-enteroscopie en een peroperatieve enteroscopie werd deze poliepachtige laesie niet aangetroffen. Pas bij een tweede laparotomie met peroperatieve enteroscopie werd op 80 cm vóór de ileocoecale klep een kleine rode verhevenheid gezien, die werd gereseceerd. Histologisch onderzoek liet een dieulafoy-laesie zien. Met een inmiddels genormaliseerde en stabiele hemoglobineconcentratie kon de patiënt 4 maanden later de levertransplantatie ondergaan. Bij occult bloedverlies, waarbij de oorzaak ondanks reguliere endoscopieën onbekend blijft, kunnen nieuwe technieken zoals videocapsule-endoscopie en dubbeleballon-enteroscopie bijdragen aan het opsporen van de oorzaak. Dit kan leiden tot een zeldzame bevinding als een dieulafoy-laesie in het terminale ileum.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1776-9

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Abdominale Chirurgie, Transplantatie en Orgaandonatie: hr.J.A.Wegdam (thans: Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Chirurgie, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden) en hr.H.S.Hofker, chirurgen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: hr.dr.G.Dijkstra, maag-darm-leverarts.

Afd. Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde: dr.A.J.H.Suurmeijer, patholoog.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nieuwegein.

Hr.dr.M.F.J.Stolk, maag-darm-leverarts.

VU Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Hr.dr.M.A.J.M.Jacobs, maag-darm-leverarts.

Contact hr.J.A.Wegdam (j.wegdam@znb.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties