Dubbeleballon-enteroscopie bij de diagnostiek en de behandeling van patiënten met onverklaard gastro-intestinaal bloedverlies

Klinische praktijk
W.M. van der Veer
H. Hekmat
C.J.J. Mulder
M.A.J.M. Jacobs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2077-81
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2087.

Dames en Heren,

Tot voor kort was het niet mogelijk bij patiënten met aanwijzingen voor afwijkingen in de dunne darm deze endoscopisch te onderzoeken. Videocapsule-endoscopie (VCE) en dubbeleballon-enteroscopie (DBE) hebben de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van dunnedarmziekten in grote mate verruimd. Beide methoden lijken nuttig voor de diagnostiek van dunnedarmziekten.1 Maar DBE biedt ook de mogelijkheid in de dunne darm biopten te nemen en lokaal therapeutisch te interveniëren. De DBE-techniek is in 2001 in Japan ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Yamamoto.2 Ze biedt de mogelijkheid om de gehele dunne darm endoscopisch te onderzoeken met alle therapeutische mogelijkheden van dien (figuur 1).3-5

In deze les willen wij u de rol van DBE beschrijven bij de diagnostiek en de behandeling van 3 patiënten met uiteenlopende aandoeningen van de dunne darm, die zich allen presenteerden met onverklaard gastro-intestinaal bloedverlies…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Hr.W.M.van der Veer, student (thans: coassistent); H.Hekmat, assistent in opleiding tot maag-darm-leverarts; hr.prof.dr.C.J.J.Mulder en hr.dr.M.A.J.M.Jacobs, maag-darm-leverartsen.

Contact hr.dr.M.A.J.M.Jacobs (majm.jacobs@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties