Een bodypacker met cannabis

Casuïstiek
01-02-2019
Sander D. Borgsteede, Patricia E.B. Verwer, Gerrie Prins, Rixt A. Wijma, Koos de Keijzer, Jelmer Alsma en Birgit C.P. Koch

Sinds de jaren 80 zijn meerdere casussen beschreven van mensen die in hun lichaam drugs verbergen. Onderscheiden worden ‘body-stuffers’, daghandelaren met een beperkte hoeveelheid drugs op ‘makkelijk toegankelijke’ plaatsen, en bodypackers (bolletjesslikkers) , die hun lichaam gebruiken als transportmiddel. De meeste bodypackers slikken bolletjes cocaïne, maar ook het slikken van bolletjes met andere drugs is beschreven. Recentelijk zagen wij een patiënt die bolletjes cannabis had geslikt. In deze casus beschrijven we de risico’s van het slikken van bolletjes cannabis, de waarde van toxicologisch onderzoek en hoe u een afweging kunt maken tussen een afwachtend beleid of operatie.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Ziekenhuisapotheek: dr. S.D. Borgsteede (tevens: Stichting Health Base, afd. Medicatiebewaking, Houten) en R.A. Wijma, apothekers en klinisch farmacologen in opleiding; dr. B.C.P. Koch, klinisch farmacoloog. Afd. Interne Geneeskunde: dr. P.E.B. Verwer en drs. J. Alsma, internisten acute geneeskunde; drs. G. Prins, internist acute geneeskunde en intensivist (tevens: afd. Intensive Care Volwassenen). GGD Amsterdam, AGZ forensische geneeskunde: drs. K. de Keijzer, forensisch arts.

Contact: S. Borgsteede (s.borgsteede@erasmusmc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Sander D. BorgsteedeICMJE-formulier
Patricia E.B. VerwerICMJE-formulier
Gerrie PrinsICMJE-formulier
Rixt A. WijmaICMJE-formulier
Koos de KeijzerICMJE-formulier
Jelmer AlsmaICMJE-formulier
Birgit C.P. KochICMJE-formulier