Een bodypacker met cannabis

Casuïstiek
01-02-2019
Sander D. Borgsteede, Patricia E.B. Verwer, Gerrie Prins, Rixt A. Wijma, Koos de Keijzer, Jelmer Alsma en Birgit C.P. Koch

Sinds de jaren 80 zijn meerdere casussen beschreven van mensen die in hun lichaam drugs verbergen. Onderscheiden worden ‘body-stuffers’, daghandelaren met een beperkte hoeveelheid drugs op ‘makkelijk toegankelijke’ plaatsen, en bodypackers (bolletjesslikkers) , die hun lichaam gebruiken als transportmiddel. De meeste bodypackers slikken bolletjes cocaïne, maar ook het slikken van bolletjes met andere drugs is beschreven. Recentelijk zagen wij een patiënt die bolletjes cannabis had geslikt. In deze casus beschrijven we de risico’s van het slikken van bolletjes cannabis, de waarde van toxicologisch onderzoek en hoe u een afweging kunt maken tussen een afwachtend beleid of operatie.

Samenvatting

Achtergrond

De afgelopen jaren is veel literatuur verschenen over bodypackers, mensen die hun lichaam gebruiken om drugs te transporteren. De meeste bodypackers slikken bolletjes cocaïne of heroïne.

Casus

In deze casus beschrijven we een patiënt die 2 dagen na het slikken van bolletjes cannabis werd opgenomen vanwege duizeligheid en slaperigheid. Onderzoek van de urine was positief voor cannabis en negatief voor andere drugs. De achteruitgang van de klinische toestand wees op een mogelijk geknapt bolletje. De bolletjes werden operatief verwijderd en de patiënt herstelde volledig.

Conclusie

Sommige bodypackers vervoeren andere drugs dan cocaïne of heroïne, bijvoorbeeld cannabis. Bij bodypackers met bolletjes cannabis is een vermindering van het bewustzijn een uiting van toxiciteit. Zij dienen te worden opgenomen en gemonitord op symptomen van intoxicatie of ileus. Laboratoriumbepalingen geven een kwalitatieve ondersteuning bij de interpretatie van het klinische beeld. Operatief ingrijpen is nodig bij darmobstructie of bij verdenking op intoxicatie door lekkage.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing