Een bijzondere oorzaak van chronische buikpijn

Röntgenbeeld van onderbuik
Ena-Nicole Nsiah-Asare
Angelo B. Hooker
Sandra Muller
Judith A.F. Huirne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6667
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Chronische buikpijn is buikpijn die niet aan de menstruele cyclus is gerelateerd, minstens 6 maanden bestaat en interfereert met het dagelijks functioneren. Meestal wordt geen onderliggende oorzaak gevonden.

Casus

Een 26-jarige nullipara werd naar de gynaecoloog verwezen vanwege chronische buikpijn sinds 4 jaar en een vermoeden van endometriose. Zij had in haar eerste levensjaar een linkszijdige liesbreukoperatie ondergaan. De diagnostiek leverde aanvankelijk geen bijzonderheden op. In tweede instantie werd bij echoscopie een ovarium in het linker lieskanaal gezien. Het retroperitoneaal gelokaliseerde ovarium en het distale deel van de tuba werden vrijgeprepareerd en intraperitoneaal gepositioneerd. Ter preventie van een recidief liesbreuk werd de breukpoort gesloten. Sindsdien is de patiënte klachtenvrij.

Conclusie

Bij patiënten met chronische buikpijn zijn een zorgvuldige anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek van belang. Bij een liesbreukoperatie in de voorgeschiedenis moet men bedacht zijn op een dislocatie van een adnex. Deze zeldzame complicatie kan klachten van atypische, chronische buikpijn geven.

Auteursinformatie

Zaans Medisch Centrum, Zaandam, afd. Verloskunde en Gynaecologie: E.N. Nsiah-Asare, semi-arts; drs. A.B. Hooker, gynaecoloog (tevens: Amsterdam UMC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam); afd. Chirurgie: drs. S. Muller, chirurg. Amsterdam UMC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam: prof.dr. J.A.F. Huirne, gynaecoloog.

Contact A.B. Hooker (hooker.A@zaansmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. Frans van Hoorn, radioloog (Zaans Medisch Centrum) leverde de MRI-beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Ena-Nicole Nsiah-Asare ICMJE-formulier
Angelo B. Hooker ICMJE-formulier
Sandra Muller ICMJE-formulier
Judith A.F. Huirne ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties