Een bezoar bij een vrouw met clomipramine-intoxicatie

Klinische praktijk
Amandeep Kaur Sandhu
Anne M. van Schip
Léon Driessen
Wim van Dorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5472
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een toxische dosering van medicijnen met gereguleerde afgifte, zoals clomipramine, kan een zeldzaam fenomeen ontstaan, namelijk een farmacobezoar.

Casus

Een vrouw van 56 jaar kwam op de SEH nadat ze 60 tabletten clomipramine had ingenomen. Op de buikoverzichtsfoto zagen we een cluster van tabletten in het caecum, een farmacobezoar. In het laboratorium werden toxische plasmaconcentraties van clomipramine gevonden. Patiënte werd behandeld met actieve kool en bleef stabiel.

Conclusie

Het is belangrijk om alert te zijn op de aanwezigheid van een farmacobezoar bij patiënten met een intoxicatie met medicijnen met gereguleerde afgifte. De duur van de intoxicatie is hierdoor namelijk onvoorspelbaar.

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp en Haarlem: afd. Interne Geneeskunde A.K. Sandhu, MSc, basisarts; dr. W. van Dorp, internist-nefroloog; afd. Radiologie: dr. Léon Driessen, radioloog. Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen: A.M. van Schip, MSc, aios Ziekenhuisfarmacie.

Contact A.K. Sandhu (sandhu_amankaur@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Amandeep Kaur Sandhu ICMJE-formulier
Anne M. van Schip ICMJE-formulier
Léon Driessen ICMJE-formulier
Wim van Dorp ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties