Een asielzoekster met een afwijkende thoraxfoto

Wat is de diagnose?
Onno W. Akkerman
Mieneke Rook
Tjip S. van der Werf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9987
Abstract

Casus

Asielzoekers die Nederland binnenkomen worden gescreend op tuberculose. Hierbij wordt een röntgenfoto van de thorax gemaakt. Op onze polikliniek Longziekten zagen we een 29-jarige vrouw uit Syrië die was verwezen vanwege een afwijkende thoraxfoto. Op deze thoraxfoto waren een scherp begrensde verdichting in de linker bovenkwab en verminderde vaattekening in de linker longapex zichtbaar (figuur a). Patiënte hoestte, maar had geen andere klachten. Ze was 6 maanden zwanger. Vanwege de uitgebreide differentiaaldiagnose werd een blanco lage-dosis-CT-scan van de thorax gemaakt, vanaf de longapices tot de hili. Deze CT-scan toonde een lucent gebied apicaal van de verdichting (figuur b). We…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Longziekten en Tuberculose, Tuberculoseafdeling Beatrixoord: dr. O.W. Akkerman, longarts (tevens: tuberculose-consulent KNCV Tuberculosefonds); prof.dr. T.S. van der Werf, longarts.

Afd. Radiologie: dr. M. Rook, radioloog.

Contact dr. O.W. Akkerman (o.w.akkerman@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Onno W. Akkerman ICMJE-formulier
Mieneke Rook ICMJE-formulier
Tjip S. van der Werf ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties