Een afwijkende CT-scan bij licht traumatisch hoofdletsel, en dan?

Stand van zaken
06-11-2019
Gerard Hageman en Jik Nihom
Aanvaard op 09-05-2019.
Gepubliceerd op 06-11-2019.
In print verschenen in week 45 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3578