Een 9-jarige jongen met plotseling geheugenverlies

Klinische praktijk
Ruud W.H. Meijneke
Elke A. van de Ven
Herman M. Schippers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6962
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

‘Transient global amnesia’ is een bekend verschijnsel bij volwassenen, maar is slechts zelden beschreven bij kinderen. Karakteristiek is het plotselinge geheugenverlies bij een niet-zieke patiënt. Opvallend is dat andere cognitieve functies en het neurologisch onderzoek ongestoord zijn.

Casus

Een 9-jarige jongen werd verwezen naar de kinderarts in verband met plots ontstane, retrograde en anterograde amnesie. Anamnestisch waren er geen aanwijzingen voor hoofdpijn, andere al dan niet neurologische klachten en emotionele of fysieke stressoren. Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek toonden geen afwijkingen. Patiënt werd gedurende 1 nacht opgenomen ter observatie. De volgende dag was hij spontaan hersteld.

Conclusie

Transient global amnesia kan voorkomen op de kinderleeftijd. Omdat patiënten spontaan herstellen is een afwachtend beleid gerechtvaardigd.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. R.W.H. Meijneke, anios kindergeneeskunde.

Afd. Neurologie: drs. E.A. van de Ven, anios neurologie; drs. H.M. Schippers, kinderneuroloog.

Contact drs. R.W.H. Meijneke (r.meijneke@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

De eerste 2 auteurs droegen evenveel bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Ruud W.H. Meijneke ICMJE-formulier
Elke A. van de Ven ICMJE-formulier
Herman M. Schippers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties