Een 85-jarige vrouw met een kyfose en dyspneu

Wat is de diagnose?
Lisette C. Langenberg
Michiel Tebbes
Bernart de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3308
Abstract

Casus

Een 85-jarige vrouw werd door haar specialist ouderengeneeskunde doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp in verband met toenemende dyspneu en hoesten. Wegens het vermoeden van een pneumonie, had zij inmiddels 7 dagen antibiotica gehad. Er werd een niet-zieke patiënte gezien met een forse kyfose. Ze ademde moeizaam en oppervlakkig (frequentie 26/min, saturatie 97% zonder extra O2), met af en toe productief hoesten. Verder had zij geen klachten. Bij auscultatie van de longen waren geen ademgeruisen hoorbaar, maar leek er tot over de top van de linker thorax sprake te zijn van darmperistaltiek. Op de thoraxfoto waren in de…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. L.C. Langenberg, coassistent (thans anios chirurgie, Kennemer Gasthuis, Haarlem); drs. M. Tebbes, SEH-arts.

Contact drs L.C. Langenberg (lisette.langenberg@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 26 mei 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Lisette C. Langenberg ICMJE-formulier
Michiel Tebbes ICMJE-formulier
Bernart de Leeuw ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties