Een man met buikpijn na een slokdarmoperatie

Wat is de diagnose?
Jasmijn A.C.A. Dibbits
Brigitte van de Kerkhof-van Bon
Frits J.H. van den Wildenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5364
Abstract

Casus

Een 66-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege een stekende pijn in het rechter hemi-abdomen. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldde een distaal oesfaguscarcinoom, in het kader waarvan hij circa 2 jaar geleden een thoracolaparoscopische oesofaguscardiaresectie met een buismaagreconstructie had ondergaan. De pijn was 2 dagen eerder peracuut begonnen en sindsdien continu in hevige mate aanwezig. Patiënt was misselijk, braakte en had sinds 2 dagen geen ontlasting meer gehad. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een pijnlijk ogende man. Er was spaarzame peristaltiek en een geprikkeld rechter hemi-abdomen. Het laboratoriumonderzoek toonde licht verhoogde ontstekingswaarden (CRP: 14 mg/l; en leukocytenaantal: 12,8 x 10…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. J.A.C.A. Dibbits, anios SEH; drs. B. van de Kerkhof-van Bon, SEH-arts. Afd. Chirurgie: dr. F.J.H. van den Wildenberg, chirurg.

Contact J.A.C.A. Dibbits (j.dibbits@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasmijn A.C.A. Dibbits ICMJE-formulier
Brigitte van de Kerkhof-van Bon ICMJE-formulier
Frits J.H. van den Wildenberg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties