Pulmonale complicaties bij een grote hiatushernia

Klinische praktijk
Edgar J.B. Furnée
J.W.A. (Wolter) Oosterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1111
Abstract

Dames en Heren,

Een ‘sliding’ hiatushernia is de meest voorkomende hernia diafragmatica. Hierbij is de gastro-oesofageale overgang door de hiatus oesophageus naar het mediastinum posterius gehernieerd. Dit type hernia kan refluxklachten veroorzaken, zoals retrosternaal zuurbranden en regurgitatie. Het is frequent aanwezig bij patiënten met gastro-oesofageale refluxziekte.1 Een zeldzamer type hernia is de para-oesofageale hiatushernia waarbij de fundus van de maag langs de slokdarm naar de thorax is gehernieerd.2 Deze hernia’s kunnen klachten veroorzaken die berusten op obstructie van de voedselpassage en beklemming van de breukinhoud met dilatatie of circulatiestoornissen van de gehernieerde maag. Deze klachten zijn meestal aspecifiek en kunnen bestaan uit intermitterende epigastrische of substernale pijnklachten, snel een vol gevoel tijdens de maaltijd, dysfagie en misselijkheid en braken. Het natuurlijk beloop van een para-oesofageale hernia is progressief waarbij uiteindelijk de gehele maag in de thorax terecht kan komen. Daarbij kunnen ook andere organen, zoals het omentum, het…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: dr. E.J.B. Furnée, arts (thans: arts in opleiding tot chirurg, UMC Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht); dr. J.W.A. Oosterhuis, chirurg.

Contact dr. E.J.B. Furnée (edgarfurnee@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties