Een 84-jarige man met een ulcus op zijn enkel

Wat is de diagnose?
Nicole van Berkum-Zandkamp
Ronald H. Houwing
Rosanne Sanders-Koers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4647
Abstract

Casus

Een 84-jarige man werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek Dermatologie vanwege een ulcus op zijn linker enkel, dat een jaar eerder was ontstaan. Het ulcus was voornamelijk ’s nachts pijnlijk en hinderde patiënt bij het slapen op zijn linker zij. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij op de laterale malleolus van de linker enkel een ulcus met een diameter van 1 cm. Het ulcus had een uitgeponst aspect met een fibrotische wondbodem en gezwollen wondranden (figuur). Rondom het ulcus was sprake van een lichte roodheid. Ook was enkeloedeem zichtbaar. Er waren geen aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden of…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Deventer: N. van Berkum-Zandkamp, doktersassistente (tevens: afd. Heelkunde); dr. R.H. Houwing, dermatoloog; R. Sanders-Koers, verpleegkundig specialist wondzorg (tevens: afd. Heelkunde).

Contact R. Sanders-Koers (r.sanders-koers@dz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nicole van Berkum-Zandkamp ICMJE-formulier
Ronald H. Houwing ICMJE-formulier
Rosanne Sanders-Koers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties