Een 48-jarige vrouw met een appendicitis

Diagnose in beeld
26-06-2014
Maaike J. de Geus, Caroline C.L.M. Naves, Wobbe O. de Steur en E.A. (Lisette) van Lieshout

Casus

Een 48-jarige vrouw werd door de huisarts doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege pijn rechts onder in de buik. Zij had een blanco voorgeschiedenis, behoudens maagklachten waarvoor zij sinds kort omeprazol gebruikte. Zij was nooit buiten Europa geweest. Bij lichamelijk onderzoek vonden wij forse drukpijn rechts onder in de buik. Bloedonderzoek toonde een verhoging van de bezinking (25 mm/h), de CRP-concentratie (64 mg/l) en het leukocytenaantal (12,7 x 109/l). Vanwege de hoge verdenking op een appendicitis acuta verrichtten wij een diagnostische laparoscopie, waarmee wij de diagnose bevestigden. Er werd een appendectomie verricht en patiënte herstelde spoedig. Pathologisch onderzoek van de appendix toonde het beeld van een chronische ontsteking en een structuur in het lumen van de appendix passende bij een lintworm. Aanvullend microscopisch onderzoek en PCR-onderzoek op ingestuurde ontlasting, wezen uit dat de structuur in de appendix een Taenia saginata (runderlintworm) was (figuur). In verband met de taeniasis werd patiënte nabehandeld met niclosamide. Bij navraag bleek dat patiënte al sinds 1 jaar diverse buikklachten had, die na eliminatie van de lintworm geheel verdwenen, evenals de maagklachten. Omeprazol kon zij staken.

Diagnose

Appendicitis in aanwezigheid van een parasitaire infectie met Taenia saginata.