Een 48-jarige vrouw met een appendicitis

Diagnose in beeld
26-06-2014
Maaike J. de Geus, Caroline C.L.M. Naves, Wobbe O. de Steur en E.A. (Lisette) van Lieshout

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Heelkunde: drs. M.J. de Geus, anios chirurgie; drs. C.C.L.M. Naves, aios chirurgie; drs. W.O. de Steur, chirurg.

Afd. Medische Microbiologie: dr. E.A. van Lieshout, parasitoloog (tevens: afd. Parasitologie).

Contactpersoon: drs. M.J. de Geus ( maaikedegeus@gmail.com).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Maaike J. de GeusICMJE-formulier
Caroline C.L.M. NavesICMJE-formulier
Wobbe O. de SteurICMJE-formulier
E.A. (Lisette) van LieshoutICMJE-formulier