Een 45-jarige man met exantheem in de huidplooien

Wat is de diagnose?
Janneke A.G. Cox
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7005
Abstract

Casus

Een 45-jarige man werd via de Spoedeisende hulp opgenomen vanwege sinds 1 dag bestaande erysipelas van het rechter been. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldde obesitas (BMI: 34,4 kg/m2) en hypertensie waarvoor hij olmesartan/amlodipine en nebivilol/hydrochloorthiazide gebruikte. Vanwege braken, gevolgd door een vasovagale collaps, werd hij opgenomen en behandeld met penicilline intraveneus en nadien met amoxicilline per os. Het beeld van de erysipelas stabiliseerde en bloedkweken bleven negatief. Ongeveer 36 uur na opname constateerden wij een jeukende, niet verheven, goed afgrensbare symmetrische roodheid in beide liezen, oksels, bilplooien (figuur) en tussen de vingers.

Dit beeld past bij ‘symmetrical drug-related intertriginous and…

Auteursinformatie

Jessa Ziekenhuis, Afd. Infectieziekten en Immuniteit, Hasselt, België: dr. Janneke A.G. Cox, internist-infectioloog.

Contact J.A.G. Cox (janneke.cox@jessazh.be)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke A.G. Cox ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties