Een man met symmetrisch exantheem in de huidplooien

Gepubliceerd:

438 deelnemers

Een 45-jarige man werd opgenomen vanwege een sinds 1 dag bestaande erysipelas van het rechter been. Hij werd behandeld met penicilline intraveneus en nadien met amoxicilline per os. Ongeveer 36 uur na opname kreeg hij last van jeukende, niet verheven, goed afgrensbare symmetrische roodheid in beide liezen, oksels, bilplooien en tussen de vingers.

Wat is er aan de hand?

Antwoord