Een 14-jarig meisje met cyclische buikpijn

Wat is de diagnose?
Charlotte Nikkels
Jan Molkenboer
Paul Sallum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4801
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het figuuronderschrift staat per abuis dat de figuur een CT-scan is. Het betreft echter een MRI-opname, zoals ook in de tekst staat beschreven.

Casus

Een 14-jarig meisje bezocht de SEH vanwege toenemende pijn in de onderbuik. Sinds een half jaar ervoer zij 1-2 keer per maand een stekende pijn, zonder bewegingsdrang. Zij braakte dan niet. Patiënte vond dat haar buik boller was geworden. Ze had nog geen menarche gehad, maar de pubarche had wel plaatsgevonden. Patiënte was virgo. Bij lichamelijk onderzoek zag de kinderarts een pijnlijk, niet-ziek meisje. De standaardcontroles van de vitale functies waren ongestoord. Er was een drukpijnlijke zwelling voelbaar vanaf het os pubis tot net boven de navel. Er waren geen tekenen van peritoneale prikkeling. Laboratoriumonderzoek toonde geen verhoogde infectieparameters…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, Haarlem. Afd. Gynaecologie en Verloskunde: drs. C. Nikkels, anios; dr. J. Molkenboer, gynaecoloog. Afd. Radiologie: drs. P. Sallum, radioloog.

Contact C. Nikkels (cnikkels@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Charlotte Nikkels ICMJE-formulier
Jan Molkenboer ICMJE-formulier
Paul Sallum ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties