Echografie is van belang als aanvullend onderzoek bij mammografie

Onderzoek
G.J. den Heeten
W.J.J. van Rooij
J.A. Roukema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2378-83
Abstract

Samenvatting

Door middel van een retrospectief onderzoek werd gepoogd de waarde van echografie als aanvullend onderzoek bij mammografie vast te stellen. Daarbij werd vooral aandacht geschonken aan de mogelijkheid maligne afwijkingen vast te stellen.

In totaal werden in 3 jaar 5245 mammogrammen gemaakt, waarvan 1841 (35) met een echogram werden gecombineerd. In deze periode werd 250 keer borstkanker vastgesteld. Bij 131 van deze patiënten werd vóór de pathologisch-anatomische diagnose een mammogram met aanvullend echogram gemaakt. Vooral deze groep was onderwerp van nader onderzoek.

Bij 123 patiënten werd er echografisch een afwijking gezien die maligniteit deed vermoeden (94). De gecombineerde sensitiviteit van mammografie, aangevuld met echografie, bedroeg 97. De specificiteit bedroeg 98. De voorspellende waarde voor een negatieve testuitslag benaderde de 100, die voor een positieve testuitslag was 78, bij een prevalentie van maligniteit van 7.

Na herbeoordeling van de mammogrammen in de groep van patiënten met borstkanker die ook echografisch waren onderzocht, kon de invloed van echografie wat betreft sensitiviteit voor maligne afwijkingen hierbij worden bepaald. Een sensitiviteitsstijging van ten minste 15 kon aan de echografie worden toegeschreven. In totaal 40 van de gevallen kon een objectief nut van de echografie worden aangegeven.

Vooral bij patiënten met een palpabele afwijking en een moeilijk te beoordelen mammogram, zoals bij jonge patiënten met veel klierweefsel of bij patiënten met mastopathie, is een aanvullend echogram van belang. Behalve diagnostisch belang heeft echografie ook invloed op het verder te voeren beleid.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90.151, 5000 LC Tilburg.

Afd. Radiologie: dr.G.J.den Heeten en W.J.J.van Rooij, radiodiagnosten.

Afd. Chirurgie: dr.J.A.Roukema, chirurg.

Contact dr.G.J.den Heeten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties