Resultaten uit de Groningse fietsongevallendatabase

E-bikers raken vaker ernstig gewond na fietsongeval

Onderzoek
H.P.A.M. (Jeroen) Poos
Tim L. Lefarth
Jorrit S. Harbers
Klaus W. Wendt
Mostafa El Moumni
Inge H.F. Reininga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1520
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
In de kolomkoppen van tabel 2 staan onjuiste getallen. Boven de kolommen ‘e-bike’ en ‘klassieke fiets’ moet in beide gevallen n = 92 staan. Hieronder staat de juiste tabel.

Samenvatting

Doel

Analyseren van het soort letsel, de letselernst en de mortaliteit onder slachtoffers van een ongeval met een elektrische fiets vergeleken met een klassieke fiets.

Opzet

Prospectief cohortonderzoek.

Methode

Sinds 2014 worden gegevens van patiënten die zijn behandeld na een fietsongeval op de SEH van het Universitair Medisch Centrum Groningen geregistreerd in een database. Wij analyseerden gegevens uit deze database over de ongevallen met een elektrische fiets (e-bike) of klassieke fiets die plaatsvonden bij volwassen patiënten in de periode juli 2014-mei 2016. Met ‘propensity score matching’ werden e-bikers gematcht met klassieke fietsers op basis van leeftijd, geslacht en aanwezigheid van comorbiditeit.

Resultaten

Van de 475 geïncludeerde slachtoffers bereden er 107 een e-bike. De gemiddelde leeftijd van e-bikers en klassieke fietsers was respectievelijk 65 en 39 jaar; e-bikers hadden vaker comorbiditeit. De e-bikers raakten significant ernstiger gewond dan klassieke fietsers, zij hadden ernstiger schedel-hersenletsel en ernstiger letsel van het gezicht, de bovenste en onderste extremiteit. Tevens werden e-bikers vaker en langer opgenomen in het ziekenhuis en vaker geopereerd. De mortaliteit was gelijk. Na propensity-scorematching bleek dat e-bikers 2 maal zo vaak meervoudig ernstig gewond waren geraakt, ernstiger schedel-hersenletsel hadden opgelopen en langer waren opgenomen als klassieke fietsers.

Conclusie

E-bikers raken bij een fietsongeval ernstiger en vaker meervoudig gewond en hebben ernstiger schedel-hersenletsel dan klassieke fietsers. Dit resulteert in een grotere zorgbehoefte. Preventieve maatregelen, zoals rijlessen en helmgebruik, moeten daarom gestimuleerd worden. Zorgverleners dienen extra bedacht te zijn op ernstigere letsels wanneer een patiënt een fietsongeval met een e-bike heeft gehad.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Traumachirurgie, Groningen.

Drs. H.P.A.M. Poos, drs. J.S. Harbers en dr. K.W. Wendt, traumachirurgen; drs. T.L. Lefarth, arts-onderzoeker (tevens: aios traumachirurgie, Evangelisches Krankenhaus Oldenburg, Oldenburg, Duitsland); dr. M. El Moumni, traumachirurg en klinisch epidemioloog; dr. I.H.F. Reininga, klinisch epidemioloog en senior onderzoeker (tevens: onderzoekscoördinator, Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, Groningen).

Contact drs. H.P.A.M. Poos (h.poos@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. E. Poos-ten Dam gaf grafische en tekstuele ondersteuning bij dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
H.P.A.M. (Jeroen) Poos ICMJE-formulier
Tim L. Lefarth ICMJE-formulier
Jorrit S. Harbers ICMJE-formulier
Klaus W. Wendt ICMJE-formulier
Mostafa El Moumni ICMJE-formulier
Inge H.F. Reininga ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Er rijden ook heel veel jongeren op een E-bike!!!

Door nu te stellen dat er veel ongelukken door gebeuren, wordt het misschien verplicht om een helm op te zetten. Lijkt me vreselijk om daar op een mooie zomerdag mee rond te toeren. Men moet gewoon beter oppassen.