Dwalingen in de methodologie. XIX. Kosteneffectiviteitsratio's
Open

Richtlijnen
07-07-2000
F.F.H. Rutten

- Bij de interpretatie van kosteneffectiviteitsratio's dient men met een aantal zaken rekening te houden; belangrijk is dat een kosteneffectiviteitsratio een relatieve en geen absolute maat van doelmatigheid is.

- Een kosteneffectiviteitsratio betreft altijd een vergelijking van twee interventies, hetgeen het belang van een goede keuze van de referentiebehandeling onderstreept.

- Voorts dient een kosteneffectiviteitsanalyse ter ondersteuning van een bepaalde beleidskeuze, en dus is ze per definitie contextspecifiek. Bij het gebruik ervan dient men dus na te gaan of de eigen context daarmee in overeenstemming is.

- Tenslotte dient men inzicht te verwerven in de onzekerheid rond de gerapporteerde resultaten, hetgeen bij een prospectief onderzoek meestal mogelijk is aan de hand van een formele statistische analyse.