Dwalingen in de methodologie. XIX. Kosteneffectiviteitsratio's
Open

Richtlijnen
07-07-2000
F.F.H. Rutten
Aanvaard op 06-03-2000.
Gepubliceerd op 07-07-2000.
In print verschenen in week 27 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1311-4