Duwtjes in de goede richting?

Nudging van medisch professionals herkennen en gebruiken
Organisatie van zorg
24-08-2020
Rosanna Nagtegaal

Wat als goedkope en simpele interventies in staat zijn om gedrag in de zorg te veranderen? Dit is de potentie van ‘nudging’. Nudging is de Engelse term voor het op subtiele wijze stimuleren van gewenst gedrag, ‘een duwtje in de goede richting’. In dit artikel breng ik in kaart hoe het staat met nudging van medisch professionals.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, afd. Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Utrecht: R. Nagtegaal, MSc Public Administration and Organisation Science.

Contact: R. Nagtegaal (r.nagtegaal@uu.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Rosanna NagtegaalICMJE-formulier