Nudging van medisch professionals herkennen en gebruiken

Duwtjes in de goede richting?

Perspectief
Rosanna Nagtegaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4755
Abstract

Wat als goedkope en simpele interventies in staat zijn om gedrag in de zorg te veranderen? Dit is de potentie van ‘nudging’. Nudging is de Engelse term voor het op subtiele wijze stimuleren van gewenst gedrag, ‘een duwtje in de goede richting’. In dit artikel breng ik in kaart hoe het staat met nudging van medisch professionals.

Samenvatting

‘Nudging’ is het subtiel stimuleren van gewenst gedrag op basis van gedragspsychologische inzichten. ‘Nudges’ worden gebruikt om het gedrag van patiënten te veranderen. Nudges kunnen echter ook toegepast worden op medisch professionals. Met een literatuurstudie is het huidige onderzoek naar deze vorm van gedragsbeïnvloeding bij medisch professionals in kaart gebracht. Er zijn verschillende categorieën te onderscheiden, zoals ‘reminders’ in elektronische voorschrijfsystemen en het zichtbaar maken van verschillen in voorschrijfgedrag tussen artsen. Niet alle nudges worden als zodanig bestempeld. Dit is problematisch, omdat ter discussie staat of bepaalde vormen van beïnvloeding ethisch verantwoord zijn. Nudging heeft de potentie om gedrag te veranderen, maar moet toegepast worden met aandacht voor contextuele factoren als het medische vraagstuk, het doel van de beïnvloeding en het type professional. Ik adviseer transparant te zijn over het gebruik van nudges en vóór de invoering ervan onder medisch professionals te checken of daar draagvlak voor is.

Auteursinformatie

Contact Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, afd. Bestuurs- en Organisatiewetenschap (r.nagtegaal@uu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Rosanna Nagtegaal ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties