Duur van de ziekenhuisopname na een vaatoperatie

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2002

Uit een onderzoek door Van de Pol et al. blijkt dat de opnameduur in het Erasmus MC te Rotterdam van 2374 patiënten die in de periode 1990-2004 een grote niet-cardiale vaatoperatie hadden ondergaan gemiddeld 18 dagen bedroeg. Risicofactoren die samenhingen met de duur van de opname waren leeftijd, hartfalen in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties