Reflectie op een gesprek tussen huisartsen, verzekeraars en patiënten

Duidelijke informatie over kwaliteit huisartsenzorg

Opinie
Jozé Braspenning
Jos Kole
Simone van der Burg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1207

In Nederland spreken zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars geregeld met elkaar over hoe de kwaliteit van zorg voor iedereen inzichtelijk te maken is. Deze gesprekken verlopen moeizaam. Begin 2016 bracht het manifest ‘Het roer moet om’ opnieuw vertegenwoordigers aan tafel van vijf huisartsenorganisaties, vier zorgverzekeraars en één patiëntenorganisatie. Het doel van dit gesprek was een set kwaliteitsindicatoren vast te stellen die bureaucratie en administratieve lasten kunnen verminderen. In tabel 1 geeft een van de auteurs (JB), die ook aan tafel zat, een korte impressie van het gesprek.

Uit eigen ervaring weet ik (JB) dat de manier waarop dit gesprek verliep niet typerend is voor de huisartsenzorg; ook in andere zorgsectoren kan de communicatie stroef zijn. Wat gebeurt er toch aan deze vergadertafels? Na afloop raak ik op de gang in gesprek met twee collega’s van de afdeling Ethiek (JK en SvdB). We gaan ervoor zitten en proberen de situatie helder te…

Auteursinformatie

Radboudumc, IQ healthcare, Nijmegen.

Dr. J. Braspenning, psycholoog; dr. J. Kole en dr. S. van der Burg, ethici.

Contact dr. J. Braspenning (joze.braspenning@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jozé Braspenning ICMJE-formulier
Jos Kole ICMJE-formulier
Simone van der Burg ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties