Drie patiënten met auto-immuun-hemolytische anemie in een perifeer ziekenhuis

Klinische praktijk
A.A.M. Ermens
J.J. Keuning
A.C. Booij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1865-7

Dames en Heren,

Onder auto-immuun-hemolytische anemie (AIHA) verstaan wij de aandoening die ontstaat bij een versnelde afbraak van erytrocyten door aanwezigheid van auto-antistoffen. De aanwezigheid van auto-antistoffen tegen erytrocyten gaat echter niet altijd gepaard met anemie. Dit kan enerzijds berusten op een toegenomen erytrocytenaanmaak; anderzijds komen er auto-antistoffen voor die geen afbraak veroorzaken. Daarnaast lijkt er klinisch soms een duidelijke AIHA te bestaan, zonder dat bij serologisch routineonderzoek auto-antistoffen kunnen worden aangetoond. Bij patiënten die kort tevoren een bloedtransfusie hebben ondergaan, kan dat beeld soms worden verklaard door de aanwezigheid van allo-antistoffen tegen erytrocyten; er is dan een (uitgestelde) hemolytische reactie op de transfusie. In een enkel geval is uitgebreid specialistisch serologisch onderzoek noodzakelijk om de veronderstelde diagnose te bevestigen.

In deze klinische les beschrijven wij de verschillende aspecten van AIHA en bespreken de mogelijkheden voor diagnostiek en transfusiebeleid in het laboratorium van een perifeer ziekenhuis.

Patiënt A, een 72-jarige…

Auteursinformatie

Sint Joseph Ziekenhuis, Veldhoven.

Afd. Klinische Laboratoria: dr.ir.A.A.M.Ermens, klinisch chemicus (thans: Diaconessenhuis, Klinisch Laboratorium, Postbus 90.052, 5600 PD Eindhoven); mw.A.C.Booij, laboratoriumarts hematologie.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.J.J.Keuning, hematoloog-internist.

Contact dr.ir.A.A.M.Ermens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties