Neonataal bloedgroepantagonisme door anti-M-antistoffen

Klinische praktijk
J.J.M.L. Hoffmann
A.P. Hutter
A.A.H. Loomans
A.G.W.M. Tielens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:805-7
Abstract

Samenvatting

Neonataal bloedgroepantagonisme ten gevolge van anti-M-antistoffen is uiterst zeldzaam. Er wordt een pasgeborene met een matig ernstige hemolytische anemie door anti-M beschreven, die 2 bloedtransfusies nodig had. Hoewel anti-M-antistoffen in het algemeen beschouwd worden als klinisch irrelevant en hoewel ze bijna uitsluitend reageren bij lagere temperaturen, kunnen ze toch in uitzonderingsgevallen worden aangetoond bij 37°C, zoals bij de beschreven patiënt; dan kunnen ze hemolyse veroorzaken. Zeer opvallend was dat bij deze patiënt de uitslag van de directe Coombs-test negatief was; dit verschijnsel is eerder beschreven. Bij onverklaarde hemolytische anemie van een pasgeborene dient ondanks een negatieve uitslag van de directe Coombs-test toch bloedgroepantagonisme te worden overwogen.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Algemeen Klinisch Laboratorium, afd. Bloedtransfusie: drs.J.J.M.L.Hoffmann, klinisch chemicus; A.H.H.Loomans, analist.

Afd. Kindergeneeskunde: A.P.Hutter, assistent-geneeskundige; A.G.W.M.Tielens, kinderarts.

Contact drs.J.J.M.L.Hoffmann

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties