Dr.A.H.Heineken-prijs voor de Geneeskunde 2008 toegekend aan Sir Richard Peto

Opinie
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2216-8
Abstract

De steeds intensievere interactie tussen het biomedisch en epidemiologisch onderzoek is een van de belangrijkste stappen voorwaarts in de geneeskunde en volksgezondheid na de Tweede Wereldoorlog. Doorbraken waren de ontwikkeling van krachtig observationeel epidemiologisch onderzoek, de introductie van overtuigend ontworpen klinische trials en de opkomst van de meta-analyse als objectieve samenvatting van de resultaten van verschillende studies. De omvangrijke methodologische en empirische bijdragen van Sir Richard Peto (geboren in 1943), epidemioloog en statisticus aan de universiteit van Oxford, zijn hierbij van grote betekenis gebleken (figuur). Daarom ontving hij, op advies van een selectiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, op 2 oktober 2008 de Dr.A.H.Heineken-prijs voor de Geneeskunde.

In dit artikel worden de achtergronden van deze gebeurtenis belicht.

bevordering van methodologie en volksgezondheid

Peto’s werk staat voor essentiële vooruitgang in de methodologie en uitvoering van cohortstudies en gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek,1 2 vooral op het gebied van…

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Hr.prof.dr.J.A.Knottnerus, huisarts en voorzitter (tevens: Universiteit

Contact Maastricht, afd. Huisartsgeneeskunde, Maastricht) (andre.knottnerus@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties