Dosisverlaging van TNF-α-blokkers bij patiënten met reumatoïde artritis
Open

Commentaar
10-08-2015
Willem F. Lems

Auteursinformatie

VUmc, afd. Reumatologie, Amsterdam.

Prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog (wf.lems@vumc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Willem F. LemsICMJE-formulier