Doorbraken in preventie in de afgelopen eeuw
Open

Geschiedenis
16-09-1999
K. Schaapveld

De preventie van ziekte en voortijdige sterfte heeft een grote vlucht genomen in de 20e eeuw, waardoor het Nederlandse ziekte- en sterftepatroon een heel ander karakter heeft gekregen. Het duidelijkst komt dit tot uiting op het gebied van de infectieziekten. Deels is de verbetering van de volksgezondheid niet rechtstreeks aan specifieke programma's tegen specifieke gezondheidsproblemen toe te schrijven, maar wordt zij verklaard door algemene verbeteringen in sociaal-economische omstandigheden. Voor het andere deel berust de verbetering vooral op gerichte preventie die zowel binnen als buiten de geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg is en wordt toegepast. Binnen de gezondheidszorg betreft dit bijvoorbeeld de prenatale en jeugdgezondheidszorg. Buiten de gezondheidszorg gaat het onder andere om activiteiten op het gebied van hygiëne, leefstijl en veiligheid.