Doorbraken in preventie in de afgelopen eeuw
Open

Geschiedenis
16-09-1999
K. Schaapveld
Aanvaard op 07-07-1999.
Gepubliceerd op 16-09-1999.
In print verschenen in week 37 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1876-80