Doodsoorzaken in verpleeghuizen

Onderzoek
I.P. Aangenendt-Siegers
H.J.M. Cools
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2015-7
Abstract

Samenvatting

De gegevens van het Verpleeghuis Informatie Systeem (SIVIS) van de Stichting Informatiecentrum Gezondheidszorg (SIG) kunnen in tegenstelling tot die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzicht verschaffen in de primaire doodsoorzaken van patiënten in Nederlandse verpleeghuizen. Wij onderzochten of de doodsoorzaken van somatisch en psychogeriatrisch verpleegde patiënten verschilden en of bij hen een verschil bestaat bij de binnen en na 6 maanden overledenen. Daarnaast werden aan de hand van de ingevulde overlijdensformulieren van de in het eerste kwartaal van 1991 overleden 29 patiënten in verpleeghuis De Bieslandhof de rapportage aan de SIG en die aan het CBS met elkaar vergeleken.

In 1989 zijn van 82,5 van de verpleeghuispatiënten gegevens in het SIVIS opgenomen. Onafhankelijk van de duur tussen opname en overlijden en de aard van de multidisciplinaire zorg (somatisch of psychogeriatrisch) was pneumonie de meest opgegeven primaire doodsoorzaak (16). De binnen 6 maanden overleden somatische patiënten overleden meestal vanwege een maligniteit. De psychogeriatrische patiënten overleden meestal vanwege dehydratie en cachexie. Onzekerheden bij de vaststelling van de primaire doodsoorzaak en fouten in de registratie ervan komen echter in de SIVIS-registratie onvoldoende tot uiting. De rapportage aan SIG en CBS correpondeert niet altijd.

Auteursinformatie

Verpleeghuis De Bieslandhof, Postbus 5014, 2600 GA Delft.

Mw.I.P.Aangenendt-Siegers en prof.dr.H.J.M.Cools, verpleeghuisartsen.

Contact mw.I.P.Aangenendt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties