‘Self-disclosure’ als opleidingsinstrument

Dokter, laat meer van uzelf zien!

Opinie
Rick T. van Uum
Esther de Groot
Saskia S.L. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2977
Abstract

Een essentieel element van de persoonlijke en professionele vorming van een volgende generatie artsen is het horen van persoonlijke verhalen van supervisors. Denk daarbij aan verhalen als deze: een kinderarts die een coassistent vertelt er bewust voor te kiezen verder te zullen gaan als jeugdarts zodat hij meer tijd aan zijn gezin kan besteden, een neuroloog die met een aios zijn frustraties over de behandeling van een patiënt met de ziekte van Huntington bespreekt of een huisarts die openhartig met een haio de tegenslagen deelt die zij heeft gehad bij het vinden van een nieuwe collega.

In dit artikel roepen wij artsen op meer van zichzelf te laten zien (‘self-disclosure’) in hun rol als opleider en bespreken wij het belang hiervan voor de vorming van toekomstige artsen, aniossen en aiossen.

De kunst van het opleiden

Menig arts deelt tijdens de supervisie van een jongere collega weleens een verhaal uit zijn…

Auteursinformatie

Contact UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg: drs. R.T. van Uum, aiotho; dr. E. de Groot, onderwijskundig onderzoeker; dr. S.S.L. Mol, universitair hoofddocent (r.t.vanuum-2@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rick T. van Uum ICMJE-formulier
Esther de Groot ICMJE-formulier
Saskia S.L. Mol ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties