Doelmatigheid van watercontrastechografie ter beoordeling van het cavum uteri

Klinische praktijk
C.D. de Kroon
F.W. Jansen
J.B.M.Z. Trimbos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1539-44
Abstract

Samenvatting

- Het standaardonderzoek bij abnormaal vaginaal bloedverlies is diagnostische hysteroscopie. De laatste tijd staat watercontrastechografie toenemend in de belangstelling, omdat deze minder pijnlijk is en goedkoper.

- Indicaties voor watercontrastechografie zijn abnormaal uterien bloedverlies, zowel pre- als postmenopauzaal, bloedverlies tijdens tamoxifengebruik, aanwijzingen voor een uterusanomalie en voor het syndroom van Asherman.

- Naast intracavitaire afwijkingen (poliepen en myomen) kan met watercontrastechografie ook de intramurale uitbreiding van myomen worden geëvalueerd, hetgeen noodzakelijk is om te beoordelen of hysteroscopische resectie mogelijk is.

- De sensitiviteit en specificiteit van het onderzoek voor het aantonen van intracavitaire afwijkingen (bij een prevalentie van 54) zijn respectievelijk 94 (95-BI: 91-97) en 89 (85-94) en de positief en de negatief voorspellende waarde zijn 91 (87-95) en 92 (89-97).

- Watercontrastechografie is eenvoudig en kan poliklinisch worden uitgevoerd. Het onderzoek mislukt vaker bij postmenopauzale vrouwen dan bij premenopauzale vrouwen (12,5 versus 4,7; p = 0,03). De kans op een niet-conclusieve watercontrastecho is 7,6 en is vergroot als de uterus groter is dan 600 cm3 (relatief risico (RR): 2,63; 95-BI: 1,05-6,60) en als er 2 of meer myomen zijn (RR: 2,65; 1,16-6,10).

- Watercontrastechografie is 2 tot 9 maal goedkoper dan diagnostische hysteroscopie. Het kan 84 van de diagnostische hysteroscopieën vervangen.

- Wellicht wordt watercontrastechografie op indicatie, gecombineerd met een aspiratiebiopsie van het endometrium, de gouden standaard in de diagnostiek van het cavum uteri.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Gynaecologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

C.D.de Kroon, assistent-geneeskundige; dr.F.W.Jansen en prof.dr. J.B.M.Z.Trimbos, gynaecologen.

Contact C.D.de Kroon (cordekroon@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties