Doelmatigheid van mengsel-RAST's bij oriënterend serologisch onderzoek van patiënten met een mogelijke allergie

Onderzoek
A.W. van Toorenenbergen
G. van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:855-9
Abstract

Samenvatting

Doel

De leeftijdsverdeling vaststellen bij resultaten van oriënterend serologisch allergieonderzoek met behulp van mengsel-‘radioallergosorbent’-tests (RAST's), en de kosteneffectiviteit van mengsel-RAST's bepalen.

Opzet

Retrospectief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Rotterdam; Ziekenhuis Dijkzigt en Sophia Kinderziekenhuis.

Methoden

De resultaten van alle in 3 jaar aangevraagde bepalingen met behulp van de CAP-Phadiatop-test (gericht op IgE tegen een mengsel van inhalatieallergenen) en de CAP-f×5-voedselmixtest (gericht op IgE tegen een mengsel van voedselallergenen) werden geanalyseerd.

Resultaten

De CAP-Phadiatop-test was het sterkst en het frequentst positief bij patiënten in de leeftijdscategorie van 7-30 jaar. Vanaf de leeftijd van 2 jaar begon een scherpe toename van het aantal positieve resultaten bij de CAP-Phadiatop-test, maar ook bij ruim 10 van de kinderen van 0 en 1 jaar werd reeds IgE tegen inhalatieallergenen gevonden. Tot en met de leeftijdscategorie van 6 jaar bleek ruim eenderde van de ingezonden sera positief in de CAP-f×5-voedselmixtest. Budgettair is het voordeliger om vooraf te screenen met een mengsel-RAST naarmate de allergieprevalentie kleiner is en het gemiddelde aantal per serum aan te vragen afzonderlijke CAP-RAST's groter.

Conclusie

Het kan tot een substantiële kostenbesparing bij laboratoriumonderzoek leiden om mengsel-RAST's als de CAP-Phadiatop- en de CAP-f×5-voedselmixtest vooraf te laten gaan aan bepalingen van specifiek IgE tegen afzonderlijke allergenen; deze kostenbesparing is des te groter naarmate het percentage positieve resultaten kleiner en het gemiddelde aantal per serum aan te vragen afzonderlijke RAST's groter is.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Klinische Chemie: dr.A.W.van Toorenenbergen, klinisch chemicus.

Afd. Dermatovenereologie: G.van Dijk, analist.

Contact dr.A.W.van Toorenenbergen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties