Migranten vertonen veel variatie in metabolisatie

‘Doe vaker farmacogenetische test’

Noortje van Herwaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4814

Wereldwijd heeft een groot deel van de bevolking een afwijkende activiteit van de leverenzymen CYP2D6 of CYP2C19, die betrokken zijn bij de metabolisatie van bepaalde geneesmiddelen. Dat blijkt uit een meta-analyse van Anne Koopmans en collega’s.

CYP2D6- en CYP2C19-enzymen zijn verantwoordelijk voor het omzetten van veel geneesmiddelen, onder meer binnen de psychiatrie, zoals antipsychotica en antidepressiva. Genetische polymorfismen kunnen leiden tot veranderingen in de metabole activiteit van deze enzymen en tot het sneller of langzamer afbreken van een geneesmiddel dat door het betrokken enzym wordt gemetaboliseerd…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties