Diversiteit en kwaliteit in de geneeskundestudie

Commentaar
20-09-2016
Roger A.M.J. Damoiseaux, A.H. (Nettie) Blankenstein en Margit I. Vermeulen

Etnische en culturele diversiteit onder geneeskundestudenten is wenselijk omdat de medische wereld daardoor een betere afspiegeling kan worden van de Nederlandse samenleving. Allochtone geneeskundestudenten scoren gemiddeld echter slechter op toetsen.1 Men kan zich afvragen of de toetsen zouden moeten worden aangepast in het belang van de diversiteit, of dat het onderwijs gerichte ondersteuning zou moeten aanbieden aan allochtone geneeskundestudenten.

In dit tijdschrift laten Stegers en collega’s zien dat de beschreven verschillen in toetsresultaten niet alleen bestaan tussen allochtone en autochtone studenten, maar ook tussen allochtone subgroepen onderling en dat ze verschillen per type toets.2 Volgens de auteurs zijn deze verschillen voor een deel te verklaren door de beheersing van de Nederlandse taal en voor een deel door de wijze van voorbereiden, individueel of in groepsverband, en door verschillen in cultuur en communicatiestijl. Een belangrijke vraag is of allochtone studenten daarmee ook slechtere studenten zijn. Hebben zij de potentie om een goede dokter ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing